Namu kara tan no tora ya ya
namu ori ya boryo ki chi shifu ra
ya fuji sato bo ya moko sato bo
ya mo ko kya runi kya ya en sa
hara ha ei shu tan no ton sha
namu shiki ri toi mo ori ya boryo
ki chi shifu ra rin to bo na mu no
ra kin ji ki ri mo ko ho do sha mi
sa bo o to jo shu ben o shu in sa
bo sa to no mo bo gya mo ha te
cho to ji to en o bo ryo ki ru gya
chi kya rya chi i kiri mo ko fuji sa
to sa bo sa bo mo ra mo ra mo ki
mo ki ri to in ku ryo ku ryo ke mo
to ryo to ryo ho ja ya chi mo ko
ho ja ya chi to ra to ra chiri no
shifu ra ya sha ro sha ro mo mo
ha mo ra ho chi ri yu ki yu ki shi
no shi no ora san fura sha ri ha za
ha za fura sha ya ku ryo ku ryo
mo ra ku ryo ku ryo ki ri sha ro
sha ro shi ri shi ri su ryo su ryo
fuji ya fuji ya fudo ya fudo ya mi
chiri ya nora kin ji chiri shuni no
hoya mono somo ko shido ya
somo ko moko shido ya somo ko
shido yu ki shifu ra ya somo ko
nora kin ji somo ko mo ra no ra
somo ko shira su omo gya ya
somo ko sobo moko shido ya
somo ko shaki ra oshi do ya somo
ko hodo mogya shido ya somo ko
nora kin ji ha gyara ya somo ko
mo hori shin gyara ya somo ko
namu kara tan no tora ya ya
namu ori ya boryo ki chi shifu ra
ya somo ko shite do modo ra
hodo ya so mo ko